Contact: 042 293 3335  |  Email: pieterseinc@attorneys.law.za   |  Address: 22 Schelde Street 6330 Jeffrey’s Bay, South Africa

Testimonials

Feedback from our valued clients:

THOROUGH & EFFICIENT

“It has been an absolute pleasure working with Pieterse Attorneys. They are thorough and efficient. I use them for every legal need which I have and I can honestly say that I have never been disappointed by them.”

Benji Willis

TRUSTING RELATIONSHIP

“Over the years we have built a lasting and trusting relationship that is worth gold to us in our individual capacities and as a company.

Liezl has made it her business to know our business inside and out and has on every occasion gone the extra mile for us.  Services are prompt and on time and even though we are still small fish in the big sea, we are still treated and serviced like big fish. It is really valued and appreciated to know we our business and families are covered from every angle.

If for some reason we had to move one day it would be a sad loss to our everyday handling of business from a legal advice point of view.”

Chris Glennie

OMVATTEND, VRIENDELIK & PROFESSIONEEL

Eedenglen Bejaardesorg is tans in die eindfase van ‘n suksesvolle uitbreidingsprojek waar Pieterse Ingelyf vanaf die konsepstadium en tot op datum ‘n noodsaaklike rol gespeel het en steeds speel. Die aanvanklike konsep is deur Pieterse Ingelyf op ‘n gesonde regsbasis geplaas, opgevolg deur die volle spektrum van koop-, huur- en leningskontraktering en, in die huidige fase, die hantering van finansies tot die bevrediging van Eedenglen en die verskillende finansiers.

Ons spreek graag ons groot waardering uit vir die omvattende, vriendelike en professionele wyse waarop hierdie ondersteuning gegee is.

Johan Franken, Projekbeampte: Eedenglen

UITSTAANDE PROKUREURSDIENSTE

Herman, Liezl en hul span het my gesin die afgelope vier jaar met uitstaande prokureursdienste voorsien. Dit sluit in n aantal eiendoms en transporttransaksies, raad oor en die opstel van testamente en algemene regsadvies oor verskeie aangeleenthede.

Pieterse Prokureurs is flink en vining om te reageer op my oproepe en versoeke en behandel my altyd asof ek hul mees belangrikste klient is.

Ek sal Pieterse Prokureurs beslis aanbeveel en hul aanhou gebruik vir my toekomstige regsbehoeftes.

Johan du Preez, Pr Ing Siviele Ingenieur

FLINKE & EERBARE DIENS

Hiermee wil ek my opregte dank en waardering uitspreek teenoor julle span vir flinke en eerbare diens en voortdurende terugvoering van elke transaksie tydens die verkoop van my eiendom in Lime Acres, sowel as die koop van my nuwe eiendom te Jeffreysbaai.

Ons het as vreemdelinge mekaar se pad gekruis en ek kan met dankbare oortuiging in my hart getuig dat ons nou eintlik na ‘n spoedige uitvoering van die twee transaksies as vriende mekaar se hande kan vat.

Ek kan en sal met ‘n oop en geruste gemoed die dienste van u firma en personeel aan enigiemand ten sterkste aanbeveel. Dit was te alle tye net ‘n groot plesier om met u te deel.

Kobus Le Roux

PERSOONLIKE AANDAG & BEGRIP

Die professionele hulp van Pieterse/ Jan Visser Prokureurs getuig van ‘n regsfima wat omgee en die beste belange van hulle klante voorop stel. Ek is sedert 2008 gereeld met die firma in aanraking oor eiendomstransaksies, ‘n testament en ‘n trust.

Die firma se advies en hantering van regsdokumentasie, prosesse en transaksies bied vir my gemoedsrus. Ek waardeer hulle persoonlike aandag en begrip en is van plan om in die toekoms nog meer van hulle dienste gebruik te maak.

Alwyn Kloppers

ATTORNEYS THAT CARE

“Pieterse Inc have been taking care of all legal aspects of my business since 2010 and I have always been extremely satisfied with the service I receive from them. They always go that extra mile and are always willing to assist.

With Pieterse Inc, I don’t feel like just another client. The attorneys actually really care about my business and my wellbeing.

I would, without any doubt, recommend Pieterse Inc to anyone for business or personal legal assistance.”

Anri - Funky Frogs